Oma igapäevases tegevuses lähtub Ühendus Kodukant Hiiumaa Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastu võetud Vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.
Voog. Tee ise koduleht!