Liikmete nimekiri seisuga 01.12.2010

1. MTÜ Kaigutsi Külaselts
2. SA Tuuru
3. MTÜ Kassari Haridusselts
4. MTÜ Lauka piirkonna Külaarenguselts
5. MTÜ Külaselts MUHV
6. MTÜ Kaarel ja Leena
7. MTÜ Kuriste Haridusselts
8. MTÜ Agapäeotsa selts
9. MTÜ Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir
10. MTÜ Haridusselts EDU
11. MTÜ Pühalepa Naistekoda
12. Tõnu Otsason, Palade Teabetuba
13. MTÜ SPIEKO
14. MTÜ Männamaa külaselts
15. MTÜ Putkaste külaselts
16. MTÜ Küla KarlaVoog. Tee ise koduleht!