KOP projekt „Vabatahtlik tegevus nähtavaks ja järjepidavaks“

Seminar, Käinas 25.11.2013 algusega kell 15.30; lektor Eha Paas

Millest räägime?

1.     Vabatahtlik, aktiivne noor, hoolivate kodanike kasvulava

2.     Vabatahtliku tegevusega seotud kulud ning selleks vajaliku raha küsimine

3.     Vabatahtlikud – tegevuse väärtustamine (mida saaks paremini teha?

   tunnustamine (vabatahtlikku tegevust ei tooda esile)

 Seminari kokkuvõte 25. 11.2013.doc

Voog. Tee ise koduleht!