Kodukant Hiiumaa ootab osalema KOV-ide,   ettevõtjate, külaseltside ja külavanemate, noortekeskuste ja noortevolikogude esindajaid. Arutame, mida annab vabatahtlik tegevus tegijale endale, kogukonnale, omavalitsusele ja riigile tervikuna. Kogume parimaid kogemusi, mis seotud vabatahtlike kaasamisega, juhtimisega, motivatsiooniga ja lõpuks ka kaasnevate kulude katmisega. 

Esimene töö- ja jututuba koos väikese kohvilauaga toimub 29.  jaanuaril kl. 15 Emmaste Noortekeskuses, modereerib Hergo Tasuja.

Järgnevad töö- ja jututoad

28. veebruaril kell 18.00 Käina Vallavalitsuse saalis, modereerib Hergo Tasuja

12. märtsil kell 17.30 Kõrgessaare Vallavalitsuse saalis, modereerib Viktor Rõbtšenko

19. märtsil kell 17.00 Kärdla Linnavalitsuse saalis, modereerib Hergo Tasuja

3. aprillil kell 17.00 Hellamaa Perekeskuses, modereerib Viktor Rõbtšenko