Projekti tulemusi tutvustav kokkuvõttev sündmus toimub 26. aprillil algusega kell 16:30 SA Tuuru saalis kohvilaua taga.

Ootame kõiki projektis osalenuid, KOV-ide, külaseltside esindajaid ja kõiki, keda vabatahtlikkuse teema puudutab.