Kutsume Teid osalema Regionaalministri valitsemisala tellimusel toimuvad tasuta koolitusel „Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks avaliku sektori eelarvetest“, eesmärgiga aidata koos rahastajate ja rahataotlejatega luua soodne pinnas avaliku raha läbipaistvaks, eesmärgipäraseks ja tulemuslikuks eraldamiseks vabaühendustele. Koolitusele on lisaks kohalike omavalitsuste esindajatele oodatud ka aktiivsetele kodanikuühenduste esindajatele (juhatuse liikmed, projektijuhid jne), kellel on kokkupuude riigi eelarvest rahastatud projektidega.
Koolituse viib läbi SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ning on osalejatele tasuta.  

Koolituse sisu
Nüüd on kodanikuühenduste rahastamise põhimõtted ja viisid kirjeldatud regionaalministri valitsemisala tellimusel Praxise koostatud juhendmaterjalis, millesse on koondatud ka soovitused ja parimad praktikad. Juhendi sündi on panustanud paljud valdkonna asjatundjad ja kolmas sektor ise. Juhendi rakendamiseks viiakse läbi koolitused erinevates maakondades üle Eesti ja on tasuta. Koolitus aitab leida vastused küsimustele:

ü  Kuidas hinnata rahastamise tulemuslikkust?

ü  Kuidas tagada avaliku raha kasutamise läbipaistvus?

ü  Kas ja kuidas siduda toetuse andmine strateegiliste eesmärkidega?

ü  Millal anda ühendusele tegevus- ja millal projektitoetust?

ü  Koolitustel käsitletakse parimaid näiteid, jagatakse soovitusi ning pakutakse lahendusi.

Lektorid: Maiu Uus ja Kristina Mänd (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

Lähem info http://www.bcskoolitus.ee/Yhtsed_alused_kodanikuyhenduste_rahastamiseks

Koolituskohti on piiratud arv, seetõttu palume end eelnevalt koolitusele kirja panna. 

 

29.11.2012

kell 10:00-17:00

TARTU - Hotell Tartu konverentsikeskus V korrus, aadressil Soola 3

Registreeri

30.11.2012
kell 10:00-17:00

VÕRU - Võru kultuurimaja Kannel, aadressil Liiva 11

Registreeri

06.12.2012
kell 10:00-17:00

HAAPSALU - Haapsalu Kultuurikeskus, aadressil Posti 3

Registreeri

7.12.2012
kell 10:00-17:00

JÕHVI - Jõhvi Kontserdimaja, aadressil Pargi tn. 40

Registreeri

14.12.2012
kell 10:00-17:00

RAKVERE - Wesenberghi Hotell, aadressil Tallinna mnt 25

Registreeri

11.01.2013
kell 10:00-17:00

TALLINN - Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C

Grupp komplekteeritud

25.01.2013
kell 9:00-17:00

TALLINN - Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C

Registreeri

18.01.2012
kell 10:00-17:00

PÄRNU - Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, aadressil Ringi 35

Registreeri

31.01.2013
kell 9:00-17:00

TARTU - Hotell Tartu konverentsikeskus II korrus, aadressil Soola

Registreeri

01.02.2013
kell 9:00-17:00

TALLINN - Hotell Park Inn by Radisson Central Tallinn, aadressil Narva mnt 7 C

Registreeri

 

*Koolituspäev sisalda toitlustamist

 

 

Parimate soovidega

 

Triinu Raigna

koolitustesarja korralduslik projektijuht (BCS Koolitus AS)
e-post: triinu.raigna@bcs.ee

Telefon: 699 81 55

 

Lisainfo koolituste kohta:

Aveli Ainsalu

Siseministeerium

aveli.ainsalu@siseministeerium.ee

 

Koolitus on osalejale tasuta ning toimuvad inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine“ programmi „Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamine“ raames.

Koolitused viib läbi Siseministeeriumi tellimusel SA Poliitikauuringute Keskus Praxis. Tehnilise korralduse eest vastutab BCS Koolitus AS.