9. – 11. augustil, Saaremaal toimuva Eesti Külade X Maapäeva peateema „Aastaring külas“ viitab küla- ja maaelu jätkusuutlikkuse temaatikale ning toetab ühiskonnas juba laiemalt kõlapinda leidnud diskussiooni maale elama asumise trendi hoogustumisest. Regionaalministri poolt kavandatud haldusreform, millele lähenetakse tõmbekeskuste mudeli kontseptsioonist, tekitab ärevust ning tõstatab mitmeid küsimusi edasisest kohaliku elu korraldamisest. Ka Maapäeva ei möödu haldusreformi teemat käsitlemata, toimub selle alane foorum, mida juhib Sulev Valner.

Eha Paas, Liikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht, tõdeb: „Mida kaugemale jäävad tõmbekeskused inimestest, seda olulisemaks muutub toimetavate külaseltside ja
-keskuste roll kohalike elanike heaolu tagamisel ning elu korraldamisel. See toob kaasa nii väljakutseid kui ka võimalusi, millele peaksime mõtlema juba nüüd.“

Peateemast innustatult  asub 10. augustil ligi 300 inimest üle Eesti ideeretkele, külastades Saare maakonna erinevaid külasid, et kohtuda külavanemate ja -seltside, ettevõtjate ja aktiivsete kohaliku elu edendajatega. Külastatavad kohad tutvustavad häid praktikaid, kuidas elu on võimalik väljaspool linnu. 

Külaliikumise suursündmuse, Maapäeva ehk külade parlamendi, eesmärgiks on koondada Liikumise Kodukant liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid (ligikaudu 400 inimest) ühistesse aruteludesse maaelu arendamise ja väärtustamise teemadel. Maapäev leiab aset üle kahe aasta ja toimus esimest korda 1996  Ida-Virumaal. 

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa kõigi valdade, külade ja väikelinnade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad juriidilised isikud.

Kontakt:

Kaie Toobal

tegevjuht, Maapäeva üldjuht
E-post: kaie@kodukant.ee/ mob: 5058426

Heleriin Jõesalu
Maapäeva assistent
E-post: heleriin@kodukant.ee/ mob: 53 414 905


Lisainformatsioon:

www.kodukant.ee/
Maapäev 2013 alaleht:  http://www.kodukant.ee/index.php?id=104008