Liikumine Kodukant maakonnaühendused saavad oma maakonnast esitada 1. aprilliks ühe küla/külade piirkonna/aleviku. Näeme meeleldi, et igast vallast osaleb konkursil üks küla/külade piirkond/alevik.
Kel on valik tehtud, täitke ankeet ja pange kohe minu e-posti vetsitall@hot.ee teele. Nii saame varakult külade tutvustusi Kodukandi kodulehele http://hiiukodukant.edcypages.com/ üles panna ja kaasa rääkida valiku tegemisel saavad kõik aktiivsed kodanikud.
Maakonna parima küla valiku teeb 26. märtsil Kodukandi juhatus.

Ankeet.doc
Aasta küla kuulutatakse välja Eesti Külade X Maapäeval, 9. augustil Saaremaal.

Edu küla valikul!

Ester Tammis, MTÜ Kodukant Hiiumaa juhatuse esimees
tel  5648 7057